חוברת הדרכה אגרון+

חוברת הדרכה אגרון+

חוברת אגרון+

Read more: חוברת הדרכה אגרון+
הארכת תוקף

הארכת תוקף

השאלות הגדרות – הארכת השאלה: לבחור תאריכים או מספר ימים וללחוץ "בוצע" ואוטומטית מאריך לכל ההשאלות (2 אפשרויות אין צורך להשתמש בשניהם) אין אפשרות להחזי...

Read more: הארכת תוקף
גיבוי אגרון+

גיבוי אגרון+

לביצוע גיבוי מלא יש ללחוץ בתפריט הראשי על כללי ,בוחרים באפשרות האחרונה אודות אגרון ובחלון שנפתח לחצים על הכפתור למטה משמאל, שמירה גיבוי האחריות לגיבוי...

Read more: גיבוי אגרון+

שליחת מיילים לקוראים


Read more: שליחת מיילים לקוראים
עדכון אופן הדפסת ברקודים

עדכון אופן הדפסת ברקודים

שלום לכל הספרניות, עדכנו את אופן הדפסת ברקודים שהדף יפתח בלשונית חדשה כך שההדפסה יוצאת יותר ברורה ישנם דפדפנים שברירת המחדל שלהם חוסמת את האופציה הזו...

Read more: עדכון אופן הדפסת ברקודים