תפריט נגישות


מדיניות פרטיות


מדיניות פרטיות

מאחר שהגוף אגרון בי סי אנד סי בע"מ מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-"האתרים"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.


כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, בהתאם לנתונים שנמסרו בעת רישומך בספרייה. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה שמות  הספרים המושאלים ביותר, מספר המבקרים באתר יומי ומצטבר וכו'.


רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת חיפוש בקטלוג הספרים שבספרייה, הזמנת ספרים או בקשה להארכת ההשאלה, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ בלבד.


מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותנו לאבטח אותם באופן מיטבי.


השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר לחפש בקטלוג הספרייה ולראות אם הספר זמין או מושאל או מוזמן.
  • לשפר ולהעשיר את  התכנים המוצגים באתרים.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.


דיוור ישיר אלקטרוני

הספריות מעוניינות לשלוח אליכם מדי פעם בדואר אלקטרוני או במסרון מידע בדבר אירועי תרבות בספרייה, ברכה ליום ההולדת, הודעות לגבי הגעת ספר שהוזמן על ידכם ואיחור בהחזרת ספרים.
 מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי של מספר ההשאלות בחתך מין, גיל, שם מחבר וכו'


מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר בשום מקרה.


Cookies

אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
קיימת אפשרות להימנע מקבלת Cookies לצורך כך עליכם להכנס למסך עזרה בדפדפן לקבלת הסבר איך להימנע מקבלת Cookies .


פרסומות של צדדים שלישיים

אגרון בי סי אנד סי, לא מאפשרת לחברות לפרסם באתרי הספריות.


אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.


זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל info@library.org.il ; או באמצעות פקס מס' 036499819 או בדואר רגיל אל: אגרון בי סי אנד סי בע"מ , רחוב הברזל 31 תל אביב  6971045
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע


שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.